Første oppstart av skyttermonitor

Hvordan komme igang

Written By Markus Solberg (Super Administrator)

Updated at October 10th, 2023

Denne artikkelen vil veilede deg gjennom første oppstart av skytter monitor, og hvordan du velger å koble deg til en skive.

Slett

Info

Velg om du vil lese artikkelen eller se videoen. Hvis du vil ha videoen tilgjengelig offline, kan den lastes ned fra Vimeo ved å følge denne lenken.Oppstart av skyttermonitoren

Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller vekkeknappen.

Velg skivenummer


 Trykk og dra den lille skivenummerindikatoren hele veien rundt sirkelen til ønsket skivenummer er valgt.

Koble til skive

Når ønsket skivenummer er valgt, trykk på midten av sirkelen for å koble til skiven.